برچسب ها:آزبست گرافیتی

نخ نسوز

آزبست گرافیتی
آزبست گرافیتی
آزبست گرافیتی
آزبست گرافیتی

آزبست گرافیتی

این طناب آزبست بافته شده از نخ های الیاف آزبست در یک دور و همچنین یک مقطع مربعی در دسترس است.علاوه بر این، در دسترس است با درج های فلزی سیم به عنوان هر نیاز.ما همچنین به کشورهای خاورمیانه، کشورهای آفریقایی و کشورهای اروپایی صادر می کنیم.مواد انعطاف پذیر ایده آل دارای هدایت حرارتی عالی،نفوذ پذیری برای گازها و مایعات.
ادامه مطلب

Enter your keyword